WebStation

Wycieczka.pl

Wycieczka.pl – portal na bazie webservic-u systemu Travel CMS. W ramach jego realizacji został wdrożony system webservicu dla firmy Netstel Software będącej właścicielem portalu.

Webservice ma za zadanie udostępnianie gotowych pakietów danych do prezentacji na stronie Wycieczka.pl. Rozwiązanie to umożliwia prezentowanie w dowolny sposób przetworzonych i skorygowanych danych ofert turystycznych kilkudziesięciu organizatorów w dowolnej grafice strony.

Inne zrealizowane serwisy: